Anadolu Ne Zaman Türkiye Oldu?

1071 Malazgirt zaferinden sonra Türkler'in akın akın Anadolu'ya gelmeleri sonucu Avrupa'da burası Türkiye diye anılmaya başladı.Friedrich Barbarossa'nın haçlı seferlerinden itibaren batılı yazarlar Anadolu'dan, Türk hakimiyetine giren hiçbir ülkeye vermedikleri bir adla Turchia/Turquie diye söz etmeye başladılar. Bu haçlı seferinden yarım yüzyıl sonra Simon de Saint-Quentin bu isimlendirmeyi sistematik hale getirdi. Claude Cahen'e göre Anadolu'da Türkleşme yoğunluğu ne olursa olsun, o zamanki Türkiye'nin sınırları ne kadar belirsiz olursa olsun, çağdaşlarının gözünde Anadolu'nun Türk niteliği ülkenin bütününe damgasını vurmuştur.

Avrupalı yazarlar Anadolu'ya Türkiye derken, Müslüman yazarlar Selçuklular devlet kurduktan sonra dahi burası için, hiçbir siyasi anlamı kalmamasına rağmen Rum/Roma diye bahsetmeye devam etmişlerdir.

Erhan Afyoncu,Sorularla Osmanlı İmparatorluğu,İstanbul 2010,s. 20-21

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1 yorum:

Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.

Yorum Gönder