Kanuni'nin Fransa'ya Mektubu

1515'de Fransa kralı olarak tahta çıkan I.François 1519'da yeni Alman İmparatoru Charles Quint (Şarlken) ile bir mücadeleye girişti. Çünkü Quint veraset yoluyla İspanya, Sardunya, Sicilya, Napoli ve Hollanda'ya hakim olacak ve Fransa'yı kuzeyden, güneyden ve doğudan çevirecekti.

Neticede bu mücadele 25 Şubat 1525'de Pavia'da meydana gelen savaşta Fransa'nın mağlubiyeti ve François'in yaralanarak esir düşmesi ve Madrid'de bir kuleye hapsedilmesiyle sonuçlandı.[1]

Bunun üzerine François'in annesi ve kraliyet naibesi olan Louise de Savois, Kanuni Sultan Süleyman'dan yardım istemek zorunda kaldı. 1526 yılının sonlarında elçi Jean Frangipani İstanbul'a gelerek mektubu padişaha getirdi. Padişah ise François'e hitaben yazdırdığı mektubunda şöyle diyordu:

“Allahü Teâlâya hamd ü senalar ve onun sevgili resûlü Muhammed Mustafa'ya sallahü aleyhi ve sellem dua ve selamlarımızdan sonra, malûmunuz olsun.
Ben ki, sultanlar sultanı, hakanlar hakanı, hükümdarlara taç giydiren, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi ve Akdeniz'in ve Karadeniz'in ve Kızıldeniz'in ve Rumeli'nin ve İstanbul'un ve mukaddes Mekke ve Medine'nin ve Kudüs'ün ve Anadolu'nun ve Karaman'ın ve Gürcistan'ın ve Rum'un ve Dulkadır vilayetinin ve Diyarbekir'in ve Azerbaycan'ın ve Acem'in ve Şam'ın ve Halep'in ve bütün Arap diyarının ve Mısır'ın ve Cezayir'in ve Tunus'un ve Yemen'in ve Eflak'ın ve Boğdan'ın ve Erdel'in ve Belgrad'ın ve Bosna'nın ve Budin'in ve daha nice memleketlerin ki, yüce atalarımızın ezici kuvvetleriyle fethettikleri ve benim dahi ateş saçan zafer kılıcımla fetheylediğim nice diyarın sultanı ve padişahı, Sultan Bayezid Han oğlu Sultan Selim Han oğlu, Sultan Süleyman Han'ım.Sen ki, Fransa vilayetinin kralı Françesko'sun.
Sarayıma sadık adamın Frangipan ile gönderdiğin mektubun geldi. Mektubun yanısıra sözlü bazı haberlerle de düşmanın topraklarınızı ele geçirdiğini, hal-i hazırda tutsak olduğunuzu ve kurtulmak için benden yardım ve meded umduğunuzu söylemişsiniz. Her ne demişseniz benim yüksek katımda arz olunup ayrıntılarıyla tarafımdan öğrenilmiştir.
Padişahların savaş kaybetmesi ve esir düşmesi olağanüstü şaşırtıcı değildir. Cesur olun ve yok edilmenize izin vermeyin. Bizim ulu ecdadımız - nur içinde yatsınlar - daima düşmanı kovmak ve toprak fethetmek için seferden geri kalmamıştır. Gece ve gündüz atımız eğerlenmiş, kılıcımız kuşanılmıştır.”
Allah hayırlar versin ve Allah'ın dediği ne ise o olsun.
Elçi Frangipan, Kanuni'ye Şarlken'e karşı karadan ve denizden yapılacak bir saldırı neticesinde François'in kurtarılabileceğini söylemiş, aksi taktirde iki batılı hükümdarın yapacağı bir anlaşmayla Şarlken'in bütün Avrupa'ya hakim olacağını ilave etmişti.[2] Daha sonra Kanuni, Şarlken'e karşı biri İtalya sahillerine, diğeri Macaristan'a olmak üzere iki cepheden hareket edeceğini bildirmişti. Bu planın gerçekleşmesi için Macaristan'dan serbest geçiş hakkı isteyen Kanuni red cevabı alınca sefer yönünü belirlemekte tereddüt gösterdi. Bu sırada François'in Madrid antlaşmasıyla esaretten kurtulmuş olması ve padişaha minnetini ve şükranını sunan bir mektup göndermesi üzerine seferin hedefinin Macaristan'a yöneleceği kesinleşmişti.

Kanuni ve Fransuva
[1] Andre Clot, Suleiman the Magnificent,Paris 1989,s.128-129
[2 ]M.Tayyip Gökbilgin, Kanuni Sultan Süleyman, İstanbul 1992, 32-35 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 yorum:

Yorum Gönder