11 yorum:

çok güzel emeğinize sağlık

Mehter Marşları II.Mahmut döneminde tamamen yakılmamışmıydı?
Ozaman bunlarda Enver Paşa zamanında yazılmış olanlar oluyor,ozaman bunlar gerçek mehter marşları olamaz...

II. Mahmut döneminde ses kaydı yoktu eğer yakılanlardan kastınız buysa mümkün değil. Yazılı olan sözleri kastediyorsanız o da söz yoluyla aktarılabilir. Bu marşların yüzde yüz orjinal olma ihtimalleri elbette yoktur, yeni yapılan kayıtlardır ve dediğiniz gibi bir çoğunun sözleri Enver Paşa döneminde yazılmştır. Ancak kültür ve gelenek olarak klasik Osmanlı marşlarıdır ve söz olarak da geçmişten aktarılanların olması muhtemeldir. Misal olarak IV.Murad dönemindeki Genç Osman adlı bir askerin hikayesini anlatan "Genç Osman" türküsünün (yukarıda 20. marş) orjinal olması kuvvetle muhtemeldir.

Ama sonuçta II.Mahmut'tan önceki marşların yani Mehter marşının orjinali sayılmaz bunlar tüm marşların sözleri yakılmış herzaman Mehterle savaşan Yeniçerilerde ölmüş nasıl gelebilirki?

Marşların hepsi bahsettiğiniz nedenlerle bugüne gelememiştir.Ancak gelenler de vardır. Neticede kültürel bir öğedir yakılsa bile yazısız da aktarılabilir. Bugün ağızdan ağıza dolaşan türküleri düşünün, belli bir yazılı kaynağı yok ancak hala söylenebiliyorlar.

O Marşları gören yeniçerilerde öldürülmüştü diyorum ben size?

Yeniçeriler öldürüldü mehterane kapatıldı evet. Sözler ve çalgılar da büyük oranda orjinal değil evet. Ama bu bir kültür öğesi olarak aktarılabildiğine göre bunu halk da benimsemiş, öldürülmeyen yeniçeri veya mehteran üyeleri aktarmış olabilir. Sözlerin içinde az da olsa eskiden gelenler vardır. Yoksa IV. Murad döneminde yaşayan bir askerin hikayesi nasıl aktarılabilirdi?

mostly changed words ( Ottoman.Library-Europe )

Yorum Gönder