Osmanlı'da İlk Aşk

Ertuğrul Bey'in oğlu Osman büyümüş kara yağız bir delikanlı olmuştu. Babasının yanında seferlere katılmaya başlamıştı. Fırsat buldukça şeyhi Edebalı'nın sohbetlerine katılırdı.

O zamanlar Osman'ı ince bir düşünce sardı. Dalgındı ve bazen atıyla saatlerce geziyordu. Şeyhin kızı Bala Hatun'du bu düşüncenin sebebi. Osman, Sevdasına fazla dayanamayıp Bala Hatun'u babası Edebalı'dan  istetti. Dizinin dibinde yetiştiği şeyhin kendisini kırmayacağından emindi. Ancak beklemediği bir cevap aldı şeyhinden. Şeyh: "Şimdi zamanı değil" demişti. Osman hüzünlendi. Bey çocuğu olduğundan ne istese yerine gelir sanmıştı. Ancak hocasına karşı söyleyebilecek bir sözü de yoktu.

Bir gün Eskişehir Beyi ile sohbet ederken bu konu gündeme geldi. Eskişehir Beyi konuyla ilgileneceğini ve aracı olacağını söyledi. Oysa Eskişehir Beyi'nin maksadı çok farklıydı. Bala Hatun'u kendisine isteyerek Şeyh Edebalı'nın siyasi gücünü yanına almak istiyordu. Şeyh Edebalı Eskişehir Beyi'nin yönetimindeki İtburnu köyünde kalıyordu. Bey, yanına varıp kızını istedi. Ancak Edebalı net bir cevapla bu isteği reddetti. Eskişehir Beyi kızgınlıkla Edebalı'nın yanından ayrıldı. Ancak durumu bir türlü sindiremiyordu. Güzellikle olmazsa zorla almaya gücü yeterdi. Ancak bu planı sezen Edebalı, Eskişehir Beyi'nin topraklarını terk ederek Ertuğrul Bey'in arazisine yerleşti.

Bu durum Eskişehir Beyi'ni daha fazla öfkelendirdi. Kıskançlık ve intikam duygalarıyla Osman'ı ortadan kaldırma planları yapmaya başladı.

Bir gün Osman, ağabeyi Gündüz ve birkaç arkadaşıyla İnönü tekfurunun sarayına gitmişti. Bunu haber alan Eskişehir Beyi adamlarıyla gelerek kaleyi kuşattı. Muhafızlardan Osman'ın teslimini istedi. Tekfurlar Osman'ı verip vermemeyi tartışırken Osman, adamlarıyla birlikte kaleden süratle dışarı çıktı. Ne olduğunu anlayamayan Eskişehir Beyi'ne bir darbe indirdikten sonra Söğüt'e doğru kaçmaya başladılar. Osman ve arkadaşları arayı açtıkça kovalayan güçler birbirinden kopmaya başladı. Kopuklukları gören Osman ve adamları dönüşler yaparak Eskişehir Beyi'nin adamlarını bozguna uğrattılar. Mağluplar içersinden Köse Mihal esir alındı. Ancak Osman onu affedip salıverdi.[1]

Şeyh Edebalı'nın temsili çizimi.
Bu olaydan sonra Osman ile Şeyhi Edebalı aralarında birşey olmamışçasına sohbetlerine devam ediyorlardı. Bir gün Edebalı'nın dergahında geç saatlere kadar sohbet ettiler. Osman geceyi orada geçirdi. O gece Osman bir rüya gördü. Rüyasında hocası Edebalı'nın göğsünden çıkan bir hilal kendi göğsüne giriyor ve yanlarından bir ağaç zuhur ederek tüm dünyayı kaplıyordu. Rüyasını sabah olunca hocasına anlattı. Şeyh Edebalı ona: "Müjde ey Osman! Hak teâlâ sana ve senin soyuna saltanat verdi. Bütün dünya evladının himayesi altında olacak ve kızım Bala hatun sana eş olacak."

Böylece Osman Gâzi on dokuz yaşındayken Bala Hatun ile evlendi. Nikahlarını Edebalı'nın müritlerinden biri kıydı. [2]


[1] Neşrî tarihi.I, s.75-77
[2] Tacü't Tevârih, I, 29-30; Neşri Tarihi, I, 81-82; Aşık Paşazâde Tarihi, s.6; İbn-i Kemal,I.defter, s.92-93 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 yorum:

Yorum Gönder