Tarihin En Vahşi Hükümdarı: Kazıklı Voyvoda

Osmanlılar tarafından Kazıklı Voyvoda, kendi milleti Ulahlar tarafından Tepeş (cellat), Macalarlar tarafından ise Drakul (şeytan) olarak adlandırılan III.Vlad, kardeşi Radul ile birlikte 1442 yılında Eflak tarafından Osmanlılar’a rehin verilmişti. Osmanlılar’a rehin verildiğinde on iki yaşında olan Vlad, Edirne sarayında tutuluyordu. Burada Şehzade Mehmed (II.Mehmed) ile birlikte Molla Gürani’nin derslerine katıldı.

Fatih Sultan Mehmed, kendisi ile iyi ilişkiler içerisindeki Vlad’ı 1456’da Eflak prensliğine atadı. Zeki ve cesur bir yapısı olan Vlad, Osmanlılar’dan öğrendiği komuta ve idare yetenekleriyle kendisini kabul ettirdi. Boğdanlıları ve Macarları birkaç defa bozguna uğratmıştı.

III.Vlad'ın Şatosu
Osmanlı Devleti’ne sadık görünüyor, her yıl haracını bizzat padişaha getiriyordu. Padişah da kendisine hil’atler giydirip ihsanlarda bulunuyordu.
Ancak Fatih, Mora ve Karadeniz sahilleri ile uğraşırken Vlad eski bağlılığını göstermemeye başladı. Artık vergilerini bizzat getirmek bir yana, hiç göndermiyordu. Kendi hükmü altındaki insanlar dahil olmak üzere çevre ülkelerin de mensuplarına zulüm etmeye başladı. Batılı kaynaklar onun işkencelerinden uzun uzun söz etmekte ve vahşi bir canavara dönüştüğünü anlatmaktadır. 


III.Vlad, kazığa geçirdiği insanların oluşturduğu bir dairenin ortasında saray halkı ile beraber yemek yemekten büyük zevk alırdı. Özellikle de Türkleri bu işkenceyle öldürmek onun için bir tutku haline gelmişti. Eline Türk esirler geçince, ayaklarındaki derinin yüzülmesini, açığa çıkan etin üzerine tuz dökülmesini ve ızdırabın artması için keçilere yalatılmasını emrederdi. Bir gün şehirdeki bütün dilencileri çağırtarak büyük bir ziyafet verdi. Dilencileri iyice doyurduktan sonra masayı ateşe verdirip, hepsini diri diri yaktı. Bir defa da birkaç kadının göğüslerini kestirip yerlerine çocuklarının başlarını diktirmişti. Bazı kadınları da kazanlara attırıp haşlatıyor, etlerini çocuklarına yediriyordu.

İnsanları doğramak, kazanlarda kaynatmak için özel yöntemler uygulamıştı. Bir gün eşek üzerinde tesadüf ettiği bir papazı eşekle birlikte kazığa geçirtti. Hamile olduğunu söyleyen bir sevgilisinin karnını yarıp doğru söyleyip söylemediğine bakmıştı. Dil öğrenmek için Eflak’a gelen dört yüz Macar ve Erdelli genci casus oldukları gerekçesi ile diri diri yaktı. Bohemyalı altı yüz kadar tüccarı da Pazar yerinde kazığa vurdurdu. Bunların hepsini bir şenlik havasında yaptı.

Tüm bunlardan haberdar olan Fatih, kendisini kolay yoldan cezalandırmak istiyordu. Bunun için Silistre Beyi Kâtip Yunus Bey’i Vlad’a yollayarak vergisini bizzat İstanbul’a getirmesini istedi. Vlad ise İstanbul’a geldiğinde Eflak’ın korunması için Fatih’ten asker istediğini bildirdi. Fatih, Niğbolu sancakbeyi Hamza Bey’i bu istek üzerine Eflak’a gönderirken Vlad’ın mutlaka getirilmesini de emretti. Hamza Bey ve askerleri Tuna önüne geldiğinde nehrin donmuş olduğunu görüp beklemeye başladı. Vlad ise Fatih’in tasavvurundan haberdar mı olmuştu yoksa bir planla mı asker istemişti bilinmez, donmuş olan Tuna’yı geçerek, herhangi bir saldırı beklemeyen Hamza Bey kuvvetlerine baskın verdi. Bu baskında Kâtip Yunus Bey şehid olurken Hamza Bey de esir düştü. Bütün esirler kol ve bacakları kırıldıktan sonra kazığa oturtuldu. Hamza Bey’in kellesini Macar Kralı’na yollayarak kendisinden yardım istemişti.
Kazıklı Voyvoda bundan sonra Niğbolu, Vidin ve bütün nehir boyu şehirlerini yağmalayıp katliam yaptı ve yirmi beş bin esirle Eflak’a döndü. Bu feci durumu haber alan Fatih hiddetlenerek derhal sefer hazırlıklarını başlattı. Bizzat kendisi ordusuyla Vlad’ın peşine düştü. Osmanlı öncü birlikleri, Vlad’ın ordusunu bozguna uğrattı. Ancak Voyvoda’yı ne kadar arasalar da bulamadılar. Kazıklı Voyvoda, Macaristan’a sığınmıştı. 

Osmanlılar ile yeni barış yapmış olan Macaristan Kralı, başına yeni bir bela açmak istmiyordu. Zulümlerinden Macarların da pay aldığı Vlad’ı gelir gelmez hapsetti.
Fatih, Kazıklı Voyvoda’nın yerine küçük kardeşi Radul’u yıllık on iki bin duka vergiye bağlayarak Eflak beyliğine getirdi. Radul Osmanlılara sadakatini bozmadı.
Macaristan'da hapis kalan Vlad, 1476’da Eflak ülkesinde yeniden göründü. Boğdan ve Erdel birliklerinin desteğiyle tahtını yeniden ele geçirdi. Ancak teyakkuz halindeki Mihaloğlu akıncıları Aralık 1476’da Vlad’ı Bükreş yakınlarındaki Balteni’de iken ansızın bastırarak boğazladılar. Kesilen başını padişaha gönderdiler.

Hüküm süresi boyunca bir çok vahşete imza atmış olan Vlad Drakul, kan dökücülüğü sebebiyle vampir olarak efsaneleşmiş ve filmlere konu olmuştur.

Bibliografya: 
Ahmet Şimşirgil, Kayı II, İstanbul 2011, s.185-189

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

15 yorum:

Da Vinci's Demons adlı dizidede geçiyor Vlad arakteri :)

atladığınız birşey var sırf osmanlıyı güçlü çıkarmak için söylemiyorsunuz kazıklı vovyoda kazığa geçirdiği insanları devletinin sınırına dikiyordu ve osmanlı imparatorluğu askerleri bu iğrenç leşleri görünce moralleri düştü leşlerin üstünde uçan kuşlar leşleri yiyor hatta kafataslarına yuva yapıyordu uzaktan gelen leş ve ölüm kokusu osmanlı askerlerini tedirgin edince fatih sultan m. askerlerini geri çekmek zorunda kaldı sonuç olarak osmanlı kendi elleriyle yetiştirdiği vlad ı bir canavar haline getirdi ve kontrol edemedi bunun sonucunu büyük bir şekilde ödedi

Mertcan Yıldız, Osmanlı'yı güçlü çıkarma gibi bir gayemiz olmadı, çünkü zaten Osmanlılar hakikaten bir voyvodalığıyla kıyaslanamayacak ölçüde güçlüdür. Bahsettiğiniz noktayı atlamadık. Fatih'in Vlad'ı ilk yakalama operasyonu başarısız oldu, bunu yukarıda zaten anlattık. Ardından akıncılar operasyonu tamamladılar. Vlad'ın geldiği hal Osmanlılar'ın suçudur demek büyük bir yanlılık ve yanlışlık olur. Çünkü aynen Vlad gibi Osmanlılar elinde büyüyen kardeşi Radul, bu tip ruhsal bozukluklar göstermediği gibi İmparatorluğa da sadakatini her zaman korumuştur. Bizce sorun Voyvoda'nın karakterinde aranmalıdır.

Saygılar.

Ruhun şad, Yüce Allah da Senden, askerinden, akıncılarından razı olsun Hazret-i Fatih'imiz...

mertcan arkadas osmanli ile sikintili heralde. oyle anlasiliyor.

mertcan arkadas osmanli ile sikintili heralde. oyle anlasiliyor.

Emre Taş, tarih bölümü öğrencisiyim ve birkaç sorum olacaktı. Size nasıl ulaşabilirim ?

Emre Taş, tarih bölümü öğrencisiyim ve birkaç sorum olacaktı. Size nasıl ulaşabilirim ?

Voyvoda 12 yaşında Osmanlı'ya getirildiğinde iç oğlan olarak eğitildiğini okumuştum.doğru olabilir mi?

Mertcan tarihi hiç iyi bilmediğin aşikar.

Kazıklı voyvoda tamamına şizofren

Yukarida yazan olum sekli yalandir.Nasil olundugi bilinmemektedir.sadece 3 rivayet vardir.bunlardan biri sizin yazdiginiz dogeri kendi adamlari tarafindan olduruldigi nir digeri ise ortadan kayboldigudur.ve son rivayet yuzunden daha da vampirlesmistir

Kan emiyor muydu peki?

Voyvoda gibi bir manyağın manyaklığını Osmanlı'ya mal etmek tek kelimeyle aptallıktır.Koskoca bir zaman diliminde birbirinden farklı milletlere kucak açmış bir hoşgörü beşiğidir Osmanlı.Kendi ecdadını bilmeden yerenler, önce vefayı öğrensin, saygıyı öğrensin...

osmanlı dan sıkıntı duyan insan bizanslı torunu olmalı ancak o zaman osmanlıyı sevmez insan

Yorum Gönder