Fransız Kralının Kalbi Odunda Kebap Yapıldı!

1589'da Fransa tahtına geçen IV.Henri, Habsburgların gücünü yok etmek, Rusya'yı Avrupa siyasetinin dışında bırakmak ve henüz müttefiki olan Türkler'i Asya'ya sürmek  gibi hedeflere sahipti. Bu hedeflerden dolayı IV. Henri, Avrupa Birliği'nin fikir babası sayılmıştır.

13 Nisan 1598'de Nantes Fermanı ile Protestanlara geniş haklar verdi. Dördüncü Henri'nin döneminde Fransa'da mezhep kavgaları son bulup ülke refaha kavuştu. 

IV. Henri, 14 Mayıs 1610'da bir suikast sonucu öldürüldü. Kral hayattayken, kalbinin Fleche'de hediye ettiği şatoda bir kolej kuran Cizvitler'e verilmesini vasiyet etmişti. Vasiyeti üzerine kralın kalbi çıkarıldı ve tahnit edildi. Ardından vasiyetindeki Prytanee kolejine götürüldü.

1793'te Fransız ihtilali tüm hızıyla sürerken, La Fleche'ye gelen halk temsilcisi Thirion, kolejde tutulan kalbin alınıp yakılmasını istedi. Askeri bir tören eşliğinde, 183 yıl sonra kutusundan çıkarılan kalp, küçük bir odun demetinin üzerine konularak yakıldı. Kalabalık dağıldığında, La Fleche doktoru Charles Boucher, yakılan kalbin küllerini toplayarak bir şişeye koydu. İhtilalin sancıları geçtikten sonra da 1814'de Prytanee kolejine geri götürülerek bir İncil'in yanına yerleştirildi.

IV. Henri'nin Öldürülüşü
139 yıl şişenin içinde kalan kalbin külleri, 1953'te Dördüncü Henri'nin 400. yıldönümü kutlanırken, kralın doğum yeri olan Pau'ya getirildi. Fransa Cumhurbaşkanı Vincent Auriol'un da aralarında bulunduğu binlerce kişi, kalbin küllerinin karşısında saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından, kurşun bir kutu içerisindeki küller, öküzlerin çektiği bir araba ile Pau'da dolaştırıldı. Törenlerin sonrasında ise La Fleche'deki koleje getirilerek kralın vasiyeti devam ettirildi.


 Bibliografya:
Zeynep Dramalı, Tarihi Tersten Okumak,İstanbul 2010, s.119-121

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 yorum:

Yorum Gönder