Mustafa Kemal'li Darbe Planı

Mustafa Kemal Paşa, I. Dünya savaşı sırasında, 7 Mart 1917'de karargâhı Diyarbekir'de bulunan 2.Ordu Komutan Vekilliliğine atanmıştı. Mustafa Kemal Diyarbakır'dayken, savaşın kaybedildiğini, kötü gidişe bir son verilmesi gerektiğini düşünen İttihatçıların fedailerinden biri olan Yakup Cemil, Enver Paşa'ya karşı  bir darbe planı yaptı. Planı, Bab-ı Âli'yi basıp hükümeti devirerek Başkomutan vekili ve Harbiye Nazırı'nı değiştirmekti. Yeni Başkomutan vekili ve Harbiye Nazırı olarak da Mustafa Kemal'i düşünmekteydi. Ancak bu tasavvurunu öğrenen Enver Paşa onu idam ettirdi. Olaylardan sonradan haberdar olan Mustafa Kemal, Falih Rıfkı Atay'a anlattığı hatıralarında şöyle demektedir:

"Yakup Cemil asılmış. Sebebi de ben Başkomutan vekili ve Harbiye nazırı olmadıkça kurtuluş yoktur demiş. Dediğini yapmış bile olsaydı ben İstanbul'a gittiğimde ilk iş olarak Yakup Cemil'i cezalandırırdım. Eğer ben, o ve onun gibiler tarafından iktidara getirilecek bir adamsam, adam değilim!" [1]


[1] Falih Rıfkı Atay, Çankaya(2010) ,Pozitif Yayınları, Bir komplo sf 116, ISBN 978-975-6461-05-5

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 yorum:

Yorum Gönder