Türklerde Üç Renk: Sarı-Kırmızı-Yeşil


1935'de, Altay’larda; 7-11. yüzyıllarda yaşamış Türk beylerinin mezarlarında yapılan kazılarda; yeşil, sarı, kırmızı ipekli elbise giydirilmiş cesetlerin bulunması, bu üç rengin Türklerde milli ve dini değeri bulunduğunu göstermektedir.

Büyük Selçuklu İmparatorluğu sancakları da yeşil-sarı-kırmızıydı. 1110-1189 yıllarında yaşayan İranlı alim Abdülcelil el Kazvini Kitab'un Nakz adlı eserinde diyor ki;
"Selçukluların melikleri ve sultanları eğer yüzbin asker toplarlarsa, siyah sancak askerlerde bulunmazdı; yeşil, sarı ve kırmızı sancak bulundururlardı."

Nitekim Osmanlılar da bu renkleri paşa sancakları, sultan sancağı, Tımarlı sipahiler sancağı, yeniçeri sancakları ve devlet armalarında kullanmışlardır.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 yorum:

Yorum Gönder