"Artık Suyun Akışına Gideceğim..."

   Sultan II.Abdülhamid'in 93 Harbinin patlak vermesiyle Meclisi feshetmesi ve Kanun-ı Esasi'ye göre 6 ay içerisinde yapılması gereken seçimleri 29 yıl geciktirmesinin ardından, meşrutiyetin iadesi için çalışan Osmanlı Hürriyet Cemiyeti silahlı propaganda ve eylemlere girişmiş, 1907 yılında da Paris'te faaliyetlerini sürüren Genç Osmanlılar (Jön Türkler) ile birleşerek İttihat ve Terakki adı altında çalışmalarını sürdürmüşlerdi. Bu birleşimin ardından İttihat ve Terakki meşrutiyetin ilanına yönelik çalışmalarını hızlandırmış, güvenlik güçlerine ve II.Abdülhamid'in yakın adamlarına karşı girişimlerde bulunmuşlardır.
       9 Haziran 1908'de İngiltere Kralı ve Rus Çarı Reval'de bir araya gelerek Makedonya sorununa ve reformlara değindiler. Yayınladıkları bildiriyle de bu konuya değinmeleri üzerine İttihat ve Terakki Cemiyeti Rumeli'nin paylaşılacağı ve II.Abdülhamid'in buna boyun eğeceği fikrine kapıldı. Selanik ve Manastır gibi şehirlerde harekete geçen İttihat ve Terakki mensupları İstanbul'a yüzlerce telgraf çekti. Enver, Niyazi ve Eyüp Sabri Beyler emirlerindeki birliklere dağa çıktılar.

   O yıla kadar meşrutiyete şiddetle karşı çıkan Sultan II.Abdülhamid, muhalefete karşı verdiği yaklaşık otuz yıllık mücadelenin ardından ve ilerleyen yaşının da etkisiyle piskololjik olarak bitkin düşmüş, direnme gücünü kaybetmişti. Çevresindekilere "Artık suyun akışına gideceğim" diyen II.Abdülhamid, II.Meşrutiyetin ilanını artık kabul ediyordu. Nitekim 23 Temmuz 1908'de II.Meşrutiyet ilan edildi. Aslında II.Meşrutiyet, Kanun-ı Esasi'nin seçimlerle ilgili olan hükümlerinin yeniden uygulanmaya koyulması anlamına geliyordu. Bu doğrulduta 1908 yılının Kasım ve Aralık aylarında yapılan seçimler sonucu İttihat ve Terakki Partisi, Prens Sabahattin taraftarlarından oluşan Ahrar Fırkası'nı geçerek Mecliste büyük bir çoğunluğu kazandı (275 mebustan 160'ını İttihat ve Terakki diğerlerini de cemiyete yakın olanlar almış, Ahrar Fırkası ise 1 mebusunu seçtirebilmiştir.)

   Yeni Meclis 17 Aralık 1908 günü Padişah II.Abdülhamid'in nutkuyla açıldı. Meclis başkanlığına Ahmet Rıza Bey seçildi. Bu günden sonra yeni bir devir açılmış oluyordu. İttihat ve Terakki Partisi Meşrutiyet ile özdeşleşerek ülkeyi 1908'den 1918'e kadar yönetti. Bu yıllarda Enver, Talat ve Cemal Paşalar İttihat ve Terakki'nin önde gelen isimleri olarak ülke kaderinde söz sahibi oldular.


   Bu arada yeni kurulan rejime tepki niteliğinde bir isyan olan 31 Mart Vakası meydana geldi (13 Nisan 1909). İstanbul'da ayaklanan Meşrutiyet aleyhtarları pek çok sivil ve askerin ölümüyle sonuçlanan olaylar çıkarttı. Rumeli'den gelen Hareket Ordusu tarafından ayaklanma bastırıldı. Bu olaydan sonra II.Abdülhamid 27 Nisan 1909 tarihinde tahttan indirilerek Selanik'e gönderildi. Yerine Sultan Mehmed Reşad getirildi. Anayasa'da yapılan değişiklikler ile padişahın yetkileri kısıtlandı. Sultan Mehmed Reşad sembolik bir padişahlık görevi sürdürdü.
İkinci Meşrutiyet'in ilanı konulu Osmanlı postakartı
2. Abdülhamid'in tahttan indirildiğinin kendisine tebliğ edildiği an. Tablo, tanıkların anlatımına dayanarak son halife Abdülmecid Efendi tarafından yapıldı.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 yorum:

Yorum Gönder