"Sen Bu Osmanlı'nın Bize Ettiği Cevri Bilmezsin!"

    II.Viyana kuşatması sırasında, kuşatmanın serdârı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Kırım Hanı Murad Giray'ı Viyana'ya altı saat uzaklıkta ve Tuna nehri üzerinde bulunan bir taş köprünün korunması için görevlendirmişti. Bu köprünün düşman tarafından geçilmesi II.Viyana kuşatmasının başarıya ulaşmasına engel olabilirdi. Ancak Sadrazam Kara Mustaf Paşa ile Kırım Hanı Murad Giray arasındaki bir anlaşmazlık, Kırım Hanı'nı önce kırgınlığa sonra ihanete itti.
   II.Viyana kuşatmasında bizzat bulunmuş olan Silahtar Fındıklılı Mehmed Ağa tarihinde bu olayı şöyle anlatıyor:
    "Murad Giray, düşmanın geçişini önlemek için görevlendirildiği İskender Köprüsü'nü muhafaza edememiş ve yüksek bir yerden elini böğrüne koymuş olduğu halde düşmanın geçişini seyrediyordu. Bu durum üzerine imamı yanına gelerek:
   - "Han'ım, şu bölük bölük geçen kâfirleri kırdırsanız gerisi kesilmez miydi?" demesi üzerine Han,
   - "Behey Efendi! Sen bu Osmanlı'nın bize ettiği cevri bilmezsin. Yanlarında Eflak Boğdan Keferesi (Kâfirleri) kadar değerimiz kalmadı. Bu düşmanın durumunu kaç defa bildirdim. Düşman çok, mukavemet imkansız, askeri siperden çıkartıp gerekirse saf cengi edelim dedim ve illa selamet yere varalım dedim de, inadından dönmeyip söz geçiremedim. Tekdir (Azarlama) yollu cevaplar gönderdi. Mektubunda kokmuş beygir eti yediğimize kadar yazmış. İnşallahu Teâlâ bu düşmanın defi yanımda işten bile değildi ve bilirim ki dinimize de düşmez ihanettir. Lakin gayret beni komadı, onlar da görsünler kendilerin kaç akçelik adam imiş. Tatar kadrin bilsinler" dedikten sonra kuvvetlerini alarak ordugâha geri döndü."
   Viyana hezimeti sonrasında Padişah IV.Mehmed'in fermanıyla Merzifonlu Kara Mustafa Paşa idam edilmiş, Kırım Hanı Murad Giray ise tahtından indirilmiştir.

Kaynak: Erhan Afyoncu, Sorularla Osmanlı İmparatorluğu, İstanbul 2010, s.336-337


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1 yorum:

Ne yani tatrlar ihanetmi etmistir

Yorum Gönder