Napolyon Reformları

   Napolyon, Birinci Konsül olarak iktidarı eline aldığında bir takım reformlara girişmişti. Fakat savaşlarla meşgul olması nedeniyle bu reformlara ara vermek zorunda kaldı. Luneville ve Amiens barışı ile Avrupa'daki sükunet ortamından faydalanan Napolyon, yeniden reformlarına hız kazandırdı.

   Napolyon Bonapart, Fransa'nın idari teşkilatını merkeziyetçi bir sisteme göre yeniden düzenledi. Bugünkü vilayet ve ilçe sistemi Napolyon tarafından kurulmuştur.

   O zamana kadar Fransa'da yargıçlar halk tarafından seçiliyordu. Napolyon'un yaptığı adalet reformu ile yargıçlar hükümet tarafından atanmaya başlandı.
  
   Vergilerin toplanması yetkisi, hükümet adına hükümet memurlarına verildi. Malî alandaki en büyük yenilik ise, bugünkü Fransız Merkez Bankası olan "Banque de France"ın kurulmasıdır. Devlet adına para basma görevi bu bankaya verilmişti.

   Memurların daha iyi yetişmesini sağlamak için Napolyon, ortaöğretim kuruluşlarının yönetimini devlete verdi. Bugünkü anlamda liseler ilk kez Napolyon tarafından kurulmuştur.

   İlk Fransız Medeni Kanunu da yine Napolyon tarafından çıkarıldı. Buna "Code Napoléon" deniliyordu.

   "Din olmadan devlet içinde dirlik ve düzen sağlanmaz" diyen Napolyon, 1801'de Papa ile barıştı (Concordat). Bundan sonra Napolyon, bütün papazları bir hiyerarşiye tâbi tuttu. Papazlar bundan böyle devletten maaş alacaklardı. Katoliklik, resmî ve ayrıcalıklı bir hale getirildi. Napolyon'un din alanındaki bu reformları kendisine büyük prestij sağladı.

   Napolyon tüm bu reformlardan sonra önce seçimle kendisini Birinci Konsül seçtirmiş fakat bununla yetinmeyim 1804'te imparatorluğunu ilan etmiştir. Bu durumda Fransa'da 1792'de kurulan birinci Cumhuriyet sona ermiş oluyordu. Napolyon kendisini imparator ilan ederek, milli irade kavramını ve İhtilal'in bütün eserlerini öldürmüş oldu. Bundan sonra Napolyon, sıkı bir polis rejimi başlatmış ve Tuileries Sarayı'na yerleşerek Bourbonlar zamanındaki debdebeli hayatını yeniden başlatmıştır. Kaynak: Fahir Armaoğlu, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi, İstanbul 2006, s.109-111

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 yorum:

Yorum Gönder