II.Bayezid'e Suikast Girişimi


Sultan II.Bayezid 1492 baharında çıktığı Arnavutluk seferinden dönerken, Manastır'dan Pirlepe'ye doğru hareket ediyordu. Sultan ve ordusu bir seher vakti dar bir vadiden geçmekteydi ki yolda bekleyen iri cüsseli bir kalenderi [1] padişaha bir dileği varmış gibi yaklaştı. Kalenderinin halinden, padişaha bir dileğini ileteceği veya ona dua edeceği çıkarımında bulunan muhafızlar onu pek dikkate almamış gibiydiler. Padişaha tam yaklaştığı sırada kepeneğinin altına sakladığı kılıcını çeken kalenderi, bir anda neye uğradığını şaşıran solakları dağıttığı gibi "Ben zamanın Mehdisiyim" diye bağırarak Sultan Bayezid'e saldırdı. Olaylar göz açıp kapayıncaya kadar cereyan etmiş, padişah ölümle burun buruna gelmişti.Sultan II.Bayezid
Tam bu esnada padişahın önünde gitmekte olan İskender Paşa, elinde tuttuğu gürzü seri bir hareketle kalenderiye fırlattı. Kılıcını padişaha indirmek üzere kaldıran kalenderi, göğsüne aldığı darbeyle yere düştü [2]. Ardından yetişenler ise kalenderiyi paramparça ettiler. Bu yüzden kalenderinin asıl nedeni anlaşılamadıysa da dönemin siyasi olayları suikast girişiminde bulunan kalenderinin bir kızılbaş olduğu kanısını uyandırmaktadır.

Başarısız suikast girişiminin ardından Sultan II.Bayezid, görevleri canları pahasına kendisini korumak olan Solakları görevden alarak ulufelerini kesti. Ayrıca Sultan, ülke içerisindeki sünni anlayışın haricinde kılık ve kıyafetlerle gezen, kendilerine Torlak, Işık ve Abdallar denilen tarikat üyelerini sınır dışı ettirdi. Bu olaydan sonra sefer esnasında divan kurulduğu zaman kapıcıların kılıç takması emrolunmuştur. [3]

[1] Tacü't Tevarih, III, s.275

[2]  İbn Kemal, VIII. Defter, s.128 (İdris-i Bitlisi, kalenderiye ilk darbeyi vuranın ismini "Aydın" olarak zikreder.)

[3]  Ahmet Şimşirgil, Kayı III, İstanbul 2011, s.59-60

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 yorum:

Yorum Gönder