"Yine Gelin!"

Jean Sans Peur
(Korkusuz Jean)
Yıldırım Bayezid,1396 yılında haçlı ordusuna karşı kazandığı Niğbolu Muharebesinde, cesaretinden ötürü "Korkusuz Jean" diye anılan,Fransız hanedanından Nevers kontu Jean Sans Peur'u esir etmeyi başarmıştı.Esirlerin arasında başka Fransız asilzadelerde bulunuyordu.Bunlardan birisi de Mareşal Boucicaut'tu.Boucicaut katledilecekken, Jean Sans Peur'un sultanın önünde diz çöküp merhamet istemesi üzerine bağışlanmıştı.Esir alınan asilzadeler için yüklü miktarda fidye istenmiş,Fransa fidyeyi yeni vergi kanunları çıkararak ve kiliselerden yardım toplayarak denkleştirebilmişti.Nihayet esirler fidye karşılığı serbest bırakılacak iken,"Korkusuz Jean" ı sultanın huzuruna çıkardılar.Padişahın o esnada söyledikleri savaştan korkusunun olmadığını özetler nitelikteydi:
"Jean,haber aldım ki sen memleketinde büyük bir kimse ve kudretli bir prensin oğlu imişsin.Gidiyorsun,birçok yıllar ileriye bakmayacaksın ve ilk silah tecrübendeki başarısızlıktan dolayı kabahatli görülebilirsin.Bu lekeyi silmek ve şerefini tekrar kazanmak için belki bana karşı sevk etmek ve benimle harp etmek için kuvvetli bir ordu toplarsın.Eğer senden korkmuş olsam seni ve arkadaşlarını bana karşı katiyen silah kaldırmamanız için dininiz ve şerefiniz üzerine yemin ettirebilirim.Fakat hayır,böyle bir yemin istemeyeceğim.Aksine memleketine döndüğün zamanda bir ordu toplayarak buraya sevk edersen memnun olacağım.Beni daime hazır ve harp meydanında seni karşılayacak durumda bulacaksın.Şimdi bu söylediklerimi hoşuna gidenlere  de tekrar et.Çünkü silah işlerine hazırım,bunları ve fütuhatımı genişletmeyi arzu ederim..."


Kaynak: Erhan Afyoncu,Fransa'ya Osmanlı Tokadı,s.13-14

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 yorum:

Yorum Gönder