Amerika'ya Osmanlı Yardımı


Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Hariciye İradeleri arasında yer alan, 12, Ra 1312 numaralı ve 9 Eylül 1894 tarihli bir belgeden anlaşıldığına göre, günümüzün süper gücü olan ve en ufak bir yardımını alabilmek için büyü gayretler sarfettiğimiz Amerika Birleşik Devletleri'ne tarihin bir döneminde de biz yardım etmişiz. Konuyu biraz açacak olursak: 

Belgede ifade edildiğne göre 1894 yılında, ABD'nin kuzey-batı yöresinde bulunan ormanlarda büyük bir yangın meydana gelmiş ve bundan dolayı birçok kişi zarara uğramıştı. Bunun üzerine Washington'da bulunan sefirimiz İstanbul'a bir telgraf gönderereki yangından zarar gören Amerikalılara Osmanlı Devleti'nce yüz lira yardım yapılması halinde, bu durumun Amerika halkı tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanacağını bildirdi. Sefir ilave olarak şu hususu da belirtti. Yapılacak bu jest sayesinde, aynı yıl İstanbul'da meydana gelen ve birçok kayba neden olan deprem mağdurları için New York Belediyesi eski başkanınca başlatılan yardım kampanyasına daha fazla ilgi gösterilecekti. Washington sefirimizin bu önerisi, dönemin padişahı Sultan II.Abdülhamid'e sunuldu. Padişah öneriyi memnuniyetle karşıladığı gibi, Amerikalı felaketzedelere yapılacak yüz liralık yardımı da üç yüz liraya çıkarttı. Yardım, sefirimiz aracılığıyla Amerikalılara ulaştırıldı. Bu arada şu hususu da hatırlatmakta fayda var. Günümüz ölçülerinde hiçbir şey ifade etmeyen üç yüz lira, yardımın yapıldığı yıllarda hatırı sayılır bir meblağ idi.


Kaynak: Prof.Dr. Vahdettin Engin, Kurtlar Sofrasındaki Osmanlı, İstanbul 2009, s.95-96

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 yorum:

Yorum Gönder