Büyük Dünya Tarihi (Tüm Bölümler)

BBC tarafından hazırlanan ellişer dakikalık sekiz bölümden oluşan bu belgesel serisi, oldukça büyük bütçesi ve görsel açıdan zengin materyalleriyle yetmiş bin yıllık insanlık tarihine ışık tutmaya çalışıyor. Mezopotamya’nın ilk sakinlerinden, Babil ve Mısır’ın harikalarına, İstanbul'un Fethi'nden Fransız Devrimi ve Sanayi Devrimi’ne, tarihe yön veren bir çok olayı ana hatlarıyla anlatıyor.


1.Bölüm: "Hayatta Kalmak"
İnsanlığın Afrika'daki ilk zamanlarından başlayarak göçebe yaşam biçiminden yerleşikliğe giden süreç ele alınıyor. Avrupa'daki mağaralarda 30 bin yıl eskiye giden el izlerinin gizem perdesi aralanıyor. Yaşama iç güdüsü ve insan dehasının günümüzü şekillendiren birer etken olduğu gözler önüne seriliyor.
                                                                                                                      


2.Bölüm: "İmparatorluk Çağı"
Modern dünyanın temellerini atan ilk imparatorlukların öyküleri anlatılıyor. Asurlular'dan Büyük İskender'e tüm fatihler, emelleri uğruna bir çok yıkıma sebep olurken, insanlık dünyasında büyük gelişmelere de sebep oldular.


3.Bölüm: "Söz ve Kılıç"
İ.Ö. 300 ile İ.S. 700 yılları arasında dünyayı değiştiren dini devrimler, Hristiyanlığın Roma İmparatorluğu’ndaki yükselişi ile İslam’ın, İspanya’dan Orta Asya’ya doğru yayılması ve her iki dinin kendi imparatorluklarını yaratması anlatılıyor.

4.Bölüm: "Aydınlanmaya Doğru"
Ortaçağ'ı anlatan bu bölümde Cengiz han'ın fetihlerinden Marco Polo'nun maceralarına bir çok olay anlatılırken, İslam dünyası ile Hristiyan dünyasının karşı karşıya gelişi Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethi de konu alınarak anlatılıyor. Ayrıca Avrupa'nın karanlık çağı olan Orta Çağ'dan çıkıp Rönesans ile yükselişe geçmesi de konu alınıyor.


5.Bölüm: "Yağma Dönemi"
Avrupa'nın korsanlık ve yağmacılığının kapitalizmi nasıl doğurduğu konu ediliyor. Reform sonrasında Avrupa dini savaşlarla bölünürken, İspanyollar Amerika kıtasını sömütgeleştiriyor. Ayrıca İngilizler ve Hollandalılar limitet şirketleri ve borsayı kuruyorlar.


6.Bölüm: "Devrim"
17. ve 18. Yüzyıllara gelindiğinde insanlar dünyanın dört bir yanında özgürlük ve eşitlik için kilisenin ve monarşinin gücüne karşı ayaklanıyor. Amerika’da insanlar İngiliz idaresinden kurtulup özgürlüklerine kavuşmak için savaşırken, Fransa’daki kanlı devrim, kralı ve aristokrasiyi yerinden ediyor. Derken Galileo evrendeki yerimize dair tüm algıyı değiştiriyor.


7.Bölüm: "Endüstri Çağı"
Britanya’nın Sanayi Devrimi’nin modern dünyayı nasıl yarattığı anlatılıyor. Tarıma dayalı eski düzen yerini makinelerden, şehirlerden ve sanayicilerden oluşan yeni bir dünyaya bırakır. Ancak tüm dünyada, bu değişime direnenler olacaktır. Ve rekabet I. Dünya Savaşı’nın sanayi destekli yıkımına yol açar.


8.Bölüm: "Aşırılıklar Çağı"
Bu son bölümde öykü 20. yüzyıla taşınıyor. Demokrasi, komünizm ve faşizmle yüzleşiyor ve iki Dünya Savaşı siyasal başarısızlıkları hiç olmadığı kadar belirgin hale getiriyor. Ancak insanoğlunun başarıları da aynı ölçüde hayret verici, özellikle de bilim ve teknoloji alanlarında.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 yorum:

Yorum Gönder