Kundakta Evlenen Sultanlar

E vlilik, tarih boyunca tüm iktidar odaklarının ittifak kurma ve karşılıklı güven sağlama girişimlerinde kullanılagelmiştir. Bu evlilikler başka krallıklarla ittifak kurmak amacıyla yapılabildiği gibi, bir krallığın kendine bağlı derebeyin sadakatini kuvvetlendirmesi, ya da hanedana hizmet eden bir memurunun bağlılığının arttırılması amacıyla da yapılabilmekteydi. İşte Osmanlılar da evliliğin bu bağlayıcılığını kullanmışlardı. Hatta bazı durumlarda hanedanda evlilik yaşına gelmiş kız bulunamadığından, bebek yaştaki kızlar, hanedan dışındaki Osmanlı memurlarıyla evlendirilmiştir. Bu evlilikler formalite icabı yapılmakta, kızlar büluğ çağına erişmeden kocasının yanına verilmemekteydi.

1645'te, henüz iki buçuk yaşında olan Fatma Sultan, 50 yaşındaki Vezir Yusuf Paşa ile evlendirildi. Ancak başlayan Girit seferinde serdar olan Yusuf Paşa'nın başarısız olması idamına yol açtı ve Fatma Sultan daha dört yaşında dul kalmıştı. Daha sonra 1646'da Fazlı Paşa ile evlendirilen Sultan, onun da vefat etmesiyle ikinci kez dul kaldı.

Benzer bir olayı 1647'de Sadrazam Hezarpâre (Bin Parça) Ahmed Paşa ile evlendirilen Sultan  İbrahim'in kızı Beyhan Sultan yaşamıştı. Sultan İbrahim'in tahttan indirildiği isyan sırasında Ahmed Paşa'nın yeniçeriler tarafından parçalara ayrılmasıyla Beyhan Sultan da üç yaşındayken dul kaldı. Bir süre sonra Uzun İbrahim Paşa'yla, onun da ölümü üzerine Bıyıklı Mustafa Paşa ile evlendirildi. Yine Sultan İbrahim'in kızlarından Gevheran Sultan da dört yaşından bülüğuna kadar beş kez evlendirilmişti. Dönemin İngiliz elçisi Rycaut, Sultan'ın büluğa ermediği için, son kocası Budin Beylerbeyi Gürcü Mehmed Paşa'nın yanına sokulmadığını yazar.

Bu gibi örnekleri İkinci Mustafa'nın kızları Ayşe Sultan (yedi yaşında evlendirildi), Emine Sultan (beş yaşında evlendirildi) ve Üçüncü Ahmed'in kızları Fatma Sultan (beş yaşında evlendirildi) ve Ümmügülsüm Sultan (iki yaşında nişanlandırıldı) ile arttırmak mümkündür. Bir kez daha hatırlatmakta fayda var; bu evlilikler siyasî evliliklerdi ve bebek yaştaki sultanlar büluğa erene dek eşlerinin  yanına verilmiyordu.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 yorum:

Yorum Gönder