Bir Cihanşümul Doğuyor: Büyük İskender

İskender Mozaiği

Büyük İskender hiç şüphesiz ki tarihte gelmiş geçmiş en büyük hükümdarlardan birisidir.Onun dönemini inceleyecek olursak,tahta nasıl geçtiğine ve hangi zorluklarla karşılaşıp mücadele ettiğine göz atmamız gerekir.Çünkü İskender'i,babası Philippos'un yerine kral olacağı sırada bekleyen zorluklar vardı.Birçok insan muhalefet edecekti.Philippos'un ölümüyle krallık makamı boş kalmıştı.Doğal olarak o makama yasal varisinin geçmesi gerekiyordu.Şüphesiz ki o da İskender'di.İskender'in tahta geçme olasılığı yüksekti.Çünkü o dönemin en kıdemli devlet adamlarından Antipatros'un desteğini alıyordu.Onun sayesinde İskender beklendiği gibi tahta geçti ve kral oldu.Daha çok gençti,23 yaşındaydı.Babasını devlet töreniyle gömdürdü ve resmen tahta geçti.Onun kral olması tek başına alınmış bir karar değildi.Arkasında devlet adamları ve saray soyluları vardı.Onlar olmadan kral olmak neredeyse imkansızdır.Aigai'deki toplantıda krallığının onaylandığı düşünülmektedir.Kral olduktan sonra babasının suikastiyle ilgili şüphelileri idam ettirdi.Adaleti sağlamalı ve halka örnek olmalıydı.Tahta çıktığında suikastlere maruz kaldığı düşünülmektedir.


Büyük İskender
Aklındaki güney seferine çıkmadan önce,kendisine tehlikeli olabilecek kişileri bertaraf etme yoluna gitti.Tehlikeli olabilecek Attalos'u öldürtmek için Hekataios'u görevlendirdi.Bu görev başarıyla yerine getirildi.Aynı zamanda İskender babasının diğer eşini ve kardeşini öldürterek tahtın tek varisi oldu.Diğer kardeşi Arrhidaios ise zihinsel engelliydi ve taht için engel teşkil etmiyordu.Bu sorunları ortadan kaldıran İskender için artık sefere çıkma vakti gelmişti.İskender hiç şüphesiz ki tahtını Antipatros ve Parmenion'a borçluydu.Antipatros ve Parmenion yaptıklarından dolayı ödüllendirildiler.Ya İskender'in yanında olunacaktı yada onun karşısında olup başına geleceklere razı olunacaktı.Boyun eğmeyen kişiler ya ölecekti ya da sürgün edilecekti.Antiokhos'un oğlu Amyntas ve onun gibiler ülkeyi terk etmekte çareyi buldular ve Pers ordusunda görev aldılar.Bu sorunların düzelmesi zaman alacaktı ama önemli düzeyde sonuç alınmıştı.İskender'in tahtı artık sağlamdı ve rakip yoktu.Argeadai hanedanın geleceği ona bağlıydı.Artık seferler onu beklemekteydi.

Bir Madalyonda İskender

Büyük İskender'in Doğumu ve Kişilik Özellikleri

Büyük İskender 356 yılının yazında doğmuştur.Kaynaklar kesin olarak görmese de o Philippos'un en büyük oğludur.O Olmpias'ın oğluydu ve Epeiros kraliyet ailesinin kanındandı.Ana tarafından atalarının Andromakhe ve Achilleus'un olduğu söylenir.Aynı zamanda baba tarafından atasının ise Herakles olduğunu iddia edenlerde vardır.İskender de aynı bu kişilere özenerek,aynı onlar gibi hareket etti.Bir İskender Büstü
Dış görünüşü hakkında ise kesin bir bilgi yoktur.Plutarkhos '' Açık tenli olduğunu,göğsünün ve yüzünün renginin kırmızıya kaçtığını'' söyler.Sikkelere göre ise burnu kemerliydi.Kaynaklar İskender'in boyunun uzun olmadığını ancak inanılmaz derecede güzel bir fiziğinin olduğunu belirtirler.Oldukça güçlü ve seridir.Duygusal olduğu kaynaklarda belirtilir.Duygusallıktan da öte aşırı sevgi ile aşırı sinirli duygular arasında gider gelirdi.Kaynaklar onun
çevresinde uyandırdığı hayranlık ve sevgiden yoğun olarak bahsederler.Son derece otoriter olduğu kesindir.Kendi isteklerini başkalarına
yaptırma duygusuna çoğu zaman kapılmıştır.Tiyatroyu sevdiği ve şiirle ilgilendiği belirtilir.Ölümüne gelecek olursak son derece gizemli olduğunu görürüz.Nasıl ve neden öldüğü konusu günümüzde halen tartışılmaktadır.Ancak onun suikaste kurban gittiği düşüncesi ağır basmaktadır. Babil'de sulama kanalları yaptırmayı ve Basra Körfezi kıyılarında yeni kentler kurmayı düşündüğü bir zamanda,içkili bi eğlence düzenlendi.O gecenin ardından hastalandı ve on gün sonra henüz 33 yaşındayken İ.Ö 323 yılında öldü. Cenazesi önce Memfis'e,oradan İskenderiye'ye götürüldü ve burada altın bir tabuta konulduğu düşünülmektedir.Ölmeden önce ise  kendisine bu kadar büyük bir imparatorluğu kime bıraktığı sorulduğunda ise son söz olarak "En güçlünüze" cevabını verdiği rivayet edilir.

Kaynak: A.B.Bosworth,Büyük İskenderin Yaşamı ve Fetihleri,s.34,35,40,41,42,43,44 

 Büyük İskender Lahti üzerinde, İskender'in İssos savaşı esnasında III. Dara (Darius) ile karşılaşmasını tasvir eden kabartmalar. (İstanbul Arkeoloji Müzesi)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1 yorum:

iskenderin olumu konusunda bir rivayet de gordion dugumunu cozmeye ugrasmayip kiliciyla kesmesinden dolayi genc yasta oldugudur

Yorum Gönder