Kolomb Amerika'nın Son Kâşifiydi

Amerika'nın keşfi denilince hemen hemen herkesin aklına Kristof Kolomb gelir.Ancak Kolomb'tan çok önce bir çok kâşif Amerika Kıtası'na ayak basmıştı.Kolomb,Amerika'nın son kâşifiydi.


Kolomb Amerika Kıtası'nda
Çinliler Amerika'da
Bazı eski Çin metinlerine göre İmparator 
Huang Ti'nin emriyle keşif gezisine çıkan bir Çin filosu muhtemelen Bering Boğazı'ndan geçerek,M.Ö. 2640'da Amerika'ya ulaşmıştı.Çin efsaneleri M.Ö. 459'da da bazı Çinliler'in Amerika'ya yerleştiğini anlatır.
Amerika'ya gidenler yalnız Çinliler değildi.Bu yıllarda Hindliler de Amerika'ya ayak basmıştı.M.Ö. 400'lü yıllarda bazı Hindlu din adamlarının Meksika'ya ulaştığı ve Aztekler ile birlikte yaşadıkları rivayet edilir.
Akdeniz'in önemli uygarlıklarından olup M.Ö. Suriye kıyılarında yaşayan,tüccar ve denizci bir halk olan Fenikeliler'in de Afrika'nın çevresini denizden dolaştıkları hatta tesadüfen Amerika'ya ulaştıkları söylenilir.
Avrupalılar'ın Amerika İle Tanışması
Avrupalılar'ın Amerika ile tanışması Asyalılar'a göre bir hayli sonradır.484 ile 518 yılları arasında yaşamış olan İrlandalı keşiş Aziz Brendan'ın M.S. 6.YY'da okyanusu aşarak Amerika'ya gittiği rivayeti vardır.Aziz Brendan Seyahatnamesi'nde İzlanda ve Grönland gibi yerlere uğrayan seyyahların 7 yıl süren yolculukları sırasında Amerika'ya gittikleride ifade edilir.1960'lı yıllarda Vermot ve Virginia'da bulunan Kelter'e ait Ogham alfabesiyle yazılı taşların bu seyahatten kaldığı iddia edilmişti. 
Vikingler
Tarihin en savaşçı kavimlerinden biri olan Vikingler denize kıyısı olan hemen hemen her yeri yağmalayırolardı.Bu yağmalamalar zamanla işgale dönüştü.İngiltere'de çok ilginç bir savaş taktiği izliyorlardı.Kale yapıp,kalelerinden zaman zaman çıkarak,İngilizler'i vuruyorlardı.Denizdeki taktiklerini karaya taşımışlardı.Vikingler,kuzey İskoçya'da,İrlanda'da,Dublin'de,İngilitere'de,Yorkshire'de,İzlanda ve Gröndland'da koloniler kurdular.İşgallerle birlikte Vikingler'in yaşam tarzıda değişti,yerleşik hayata geçip ticaretle uğraşmaya başladılar.
Sonraları Doğu'ya yönelen Vikingler,Rusya'ya giderek Kiev ve Novgrod'u kurdular.Zamanla bu bölgeye gelenler Ruslar ile karışarak kayboldular.
Vikingler İstanbul'u Kuşatmışlardı
Bir Viking Savaşçısı
Harold Hardrade komutasındaki Vikingler,Haliç'e gerilen zinciri aşarak İstanbul'u kuşattılar,ancak başarılı olamadılar.
Bir kısım Vikingler,fetihlerini Hazar kıyılarına kadar taşıdılar.Ancak Hazar Denizi kıyılarına giden Yngvvar başkanlığındaki Viking seferi felaketle sonuçlandı.Hastalıktan kırıldılar.
Vikingler,10.YY'ın ortalarında dünyayı dize getirmişlerdi.Ancak zenginlik ve ticaret,bölünmelerine sebep oldu.Vikingler savaş için yaşarlardı.Fethedecek bir yer kalmayınca kendilerine yeni bir rol aradılar.988'de Bizans imparatoru Basil,ordusuna Vikingler'i çağırdı.Bizans imparatorunun özel muhafız birliği olan "varegler" i oluşturdular.Vikingler artık birer paralı askerdi.Satacak bir şeyleri olmayan Viking savaşçıları şöhretlerini satıyorlardı.
Vikingler Amerika'da
İşte bu hadiseden 2 yıl önce 986'da İzlanda'dan Gröndland'a giden Viking denizcilerinden Bjarni Herjulfsson Amerika'ya ulaşmıştı.Bu bilgiden haberdar olan Leif Eriksson Gröndland'dan ayrılıp,zorlu bir yolculuktan sonra Atlas Okyanusu'nu geçip,Amerika Kıtası'nın kuzeyine,Kanada'ya ayak basarak,Vidland'ı kurdu.Vikingler,burada kendi adet ve dinlerine göre yaşamaya başladılar.Ancak yerlilerle başları derde girdi.Vikingler'in Scraelingar,yani vahşiler diye adlandırdıkları Kızılderililerle bir çok defa savaşıldı.Bir süre Amerika'da yaşayan Vikingler,sonunda tekrar anayurtlarına geri döndüler.Gemilerine evcil hayvanlar da yükleyen Viking şefi Thorfinn Karlsefni,1020'de üç gemiyle amerikaya giderek,burada üç yıl kaldı.Vikingler'in  kürk ve odun temin etmek için 14.YY'ın sonlarına kadar Amerika'ya gidip geldikleri söylenilir.
Vikingler'in Amerika'yı keşifleri tartışmalıdır.Yönlerini nasıl buldukları sorulur? Vikingler yönlerini güneş pusulasıyla buluyorlardı.1948'de Gröndland'da bir güneş pusulası bulundu.Diskin üzerinde çizgiler vardı ve güneş olduğunda çalışıyordu.Vikingler,geceleri de büyülü saga taşlarını kullanıyorlardı.Ayrıca yolculukta yön bulmak için kuşların uçuş yönlerini,akıntıları dikkate alınırdı.
Vikingler,iyi bir denizcilik taktiğiyle Atlantik'i aşmışlardı.Ancak üstü açık teknelerle Atlantik'in soğuğuna nasıl dayanmışlardı? Denizciler don ve balık yağı sürülmüş,keçi derisinden elbiseler giyiyorlardı.Bu elbiseler,modern elbiseler kadar iyi izolasyon sağlıyorlardı...
Kristof Kolomb yolculuğa çıkmadan önce çok geniş bir araştırma yapmıştı.Batı'ya giderek yeni topraklara ulaştığı söylenilen bir çok rivayeti inceledi.1477'de İzlanda'ya gittiğinde Vikingler'in macerasını öğrendi.Amerika yolculuğunda az önce 1492'de İrlanda'ya giderek,Aziz Brendan'ı araştırdı.Kolomb,1492'de Amerika'ya ulaştığında kıtanın ilk değil,son kâşifiydi.Amerika'nın Avrupalılar tarafından yağmalanmasının ve kolonileştirilmesinin yolunu açtı.
Ünlü İslam tarihçisi Prof. Dr. Muhammed Hamidullah,Ortaçağ İslam coğrafyacılarının eserlerinde,bazı Arap denizcilerinin Amerika kıyılarına ulaştıklarına ilişkin hikayeker bulunduğunu ve Kolomb'un ,Batı'ya giderek Hint'e ulaşabileceği fikrini de Müslüman bilginlerden esinlendiğini söyler.

Kaynak: Zeynep Dramalı, Tarihi Tersten Okumak, İstanbul 2010,77-78-79-80-8182

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

4 yorum:

Vikinglerin Kanada'da yerleşik hayata geçtikleri ve burada ki yerlilerin kendilerini rahatsız etmelerinden dolayı buradan kaçtıklarının yazılması çok manidar. Peki burada ki yerlilerin burayı daha önce keşfetmiş olmaları gerekmiyor mu?

Piri Reisin haritasında Amerika kıtasının kıyıları olması kaşiflerden birinin de Osmanlı olduğunu gösterir. Nedense buna değinilmemiş. Ayrıca Çinli kaşiflerin dev gemilerle yaptığı yolculuklar var.

Cüneyt Bey, Piri Reis haritası savunduğunuz tezin tam aksine delildir. Zira harita üzerindeki Piri Reis'in notlarına bakarsanız, bilgilerinin kaynağı olarak Kolomb'u gösterdiğini görürsünüz. Piri Reis açıkça kaynaklarını Portekiz ve İspanyol denizcilerle kendisinin kütüphane araştırmalarına dayandırmaktadır. Yine Kolomb'un kaynaklarına da yukarıdaki makalede bahsedilen eski kaşiflerin notlarını işaret eder.
Kolomb'un harita üzerindeki notları için "Piri Reis Haritasının Şifresi" adlı makalemize bakabilirsiniz: http://www.tariheyolculuk.org/2013/06/Piri-Reis-Haritasinin-Sifresi.html

Ozer Camlı, Keşif sözcüğü "Var olduğu bilinmeyen bir şeyin ortaya çıkarılması" anlamına gelir. Orada yaşayan yerlilerin yaşadıkları yerin varlığından bihaber olması mümkün mü? Burdaki keşif sözcüğü bilinen dünyadan bilinmeyen dünyaya yapılan bir keşfin ifadesidir.

Kiev sözcüğünün Kırım Tatarca "Kıyev"den geldiğini ve Türkçedeki "damat" anlamındaki "güvey" sözcüğü ile aynı kökten geldiğini biliyor muydunuz?

Bu durumda Sven Lagerbring'in ve daha nice araştırmacının iddia etmiş olduğu gibi Kiev'i kuran Vikingler ile Tatarların (Türkler) aynı kökenden geldiğine bir kanıt daha sunulmuş olmuyor mu?

Yorum Gönder