İstanbul'un Fethinden Sonraki Değişimler

Kuşatma sonrası kazanan taraf olmak hiç şüphesiz bambaşka bir duyguydu.İstanbul'un fethi artık yeni bir dönemin başlayacağının bir işaretiydi.''Kızıl Elma"ya ve payitahta sahip olmak genç sultan için görkemli bir zaferin yanında imparatorluğun içinde mutlak güç ve otorite verdi.Fatih Sultan Mehmed bu otoriteyi doğru kullanmak için adımlar attı.Bu adımlar son derece düşünerek ve yavaş yavaş atıldı.Devletin düzeni ve birliği için hükümdar son derece otoriteye sahip olmalıydı.Eğer otoritesini kimseye kabul ettiremezse nelerin olacağını düşünebiliyordu. Bu büyük devleti yönetmek kolay değildi.Sırf bu yüzden bir dizi önlemler aldı. 

   
Enderun Mektebi
Çandarlı Halil Paşa'nın ortadan kaldırılışıyla Osmanlı İmparatorluğunun içinde artık yeni bir dönemin başladığının işareti miydi? Bunun yanıtı oldukça açıktı.O döneme dek büyük aileler devletin içinde otoriteyi sarsan bir tehdit unsuruydu.Çoğu zaman padişahların otoritelerini tanımamaktaydılar.Fatih böylece bu duruma son verdi.Artık devlet adamları,yüksek kademedeki memurlar ve ordu komutanlarının çoğu devşirmeler içinden çıkacaktı.Bu da Fatih'in mutlak gücünü ve otoritesini arttıracak bir uygulamaydı.Bu mevkilere gelenler kime borçlu olduklarını bilecekler ve ona göre hareket edeceklerdi.Hükümdar gerektiğinde o yetkileri onlardan almasını bilecek ve hiç kimsenin sesi çıkmayacaktı.Bir süre sonra divan toplantılarına da kubbealtından takip etmeye başlayacak ve mutlak gücünü ortaya koyacaktı.

Artık yeni bir hayat başlamıştı Fatih Sultan Mehmed için.İstanbul bambaşka bir şehirdi.Buranın yaşam biçimi eskiye oranla farklıydı.Romalılarda İmparatorların kendileri için tehlikeli gördükleri kişileri anında ortadan kaldırdıkları gibi Fatih de aynı durumu tahtı için tehlikeli gördüğü kişilere uyguladı.Devlet içinde düzeni ve birliği sağlamak adına kardeş katlini fetva alarak kanunlarına bile yazdırmıştır.Aynı zamanda kendisinden sonra gelecek kişiyi, yani veliahdı da ima etmiştir.Birçok çocuğu olmasına rağmen Şehzade Bayezid yerine Şehzade Cem'in adını kanunnamesinde geçirdi.Fatih Sultan Mehmed otoritenin sarsılmamasına son derece dikkat ederdi.Bu yüzdendir ki Rumeli'de yapılan fetihler sonrası,yerel beylerin bölgelerinde hak iddiasında bulunmamaları adına onları ortadan kaldırttı.Constantinople
Konstantinopolis'in fethi halifelik döneminden bu yana hiç bir hükümdara nasip olmayacak saygınlık ve otorite kazandırdı.Yüce Peygamber Hz.Muhammed'in hadisi o döneme değin kimseye nasip olmamıştı.Buna nail olmak gibi yüce bir mertebeye erişti.Artık İslam dininin koruyuculuğunu onlar üstlenecekti.Kendisi de İslam'ın kılıcı bizim elimizdedir diyordu.Hz.Muhammed'in mesajlarını onu tanımayanlara,reddedenlere götürecekti.Osmanlı Padişahı evrensel bir imparatorluğu kuracak olan kişiydi.

Türklerdeki Türk Cihan Hakimiyeti düşüncesini gerçekleştirebilirdi ve bu yolda hareket etti.
Fatih Sultan Mehmed tarihten edindiği bilgilerle,çevresinde bulunan Latin ve Rumlarla konuşurdu.Bu konuşmaların birinde,Türk ve Müslüman biri olarak,Caesarın tahtına oturduğunu ve tüm dünyaya hakim olma ayrıcalığının kendisine verildiğine inanıyordu.Dünyada fethetmeyi düşündüğü yerlerin haritasını çıkarttırırdı.Aynı zamanda Fatih Sultan Mehmed'in belirli bir fetih planı yoktu.Bu gizemli adamın davranışları gibi eylemlerinin de o anki siyasi kaygılarla karar verdiğini düşünebiliriz.

 Kaynak: Andre Clot,İki Kıtanın ve İki Denizin Hükümdarı Fatih Sultan Mehmed,Ekim 2012, s.70-71-72

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 yorum:

Yorum Gönder