Caesar Sonrası İç Savaş ve II.Trumvirlik

Caesar'ın ölümüyle birlikte,ölmeden önce consüllüğünü paylaştığı Marcus Antonius harekete geçer.Caesar'ın öldürülüşünde en etkin kişiler olan Cumhuriyetçilere karşı halkı kışkırtır.Halkında destek vermesiyle hakimiyeti sağlayan Marcus Antonius'a karşı Cicero ve birçok senatör harekete geçer.Cicero önderliğindeki grup Antonius'a karşı Caesar'ın yeğeni ve aynı zamanda evlatlığı olan Octavianus'u kullanmak isterler.Octavianus henüz çok gençtir.Bununla birlikte Cicero ve taraftarları Marcus Antonius'un Caesar'ın mirasını bıraktığı Octavianus'un hakkını el koyması onlar için büyük bir koz olmuştur.Caesar öldürüldüğünde Apollonia'da bulunan Octavianus derhal Roma'ya hareket etmiştir.Roma'ya gelişiyle birlikte ismi İulius Caesar Octavianus halini almıştır.
Octavianus
 Cicero ve birçok senatörün etkisiyle Antonius'a karşı ordu oluşturulmuş ve bu ordunun başında Octavinus bulunmaktadır.Ancak o savaş sırasında Marcus Antonius tarafına geçer.Bununla birlikte Antonius'a çıkarılan vatan hainliği kararını bozan Octavianus,bu kararı Caesar'ın katillerine karşı uygulama yoluna gitmiştir.Aynı zamanda Octavianus,Antonius ve Lepidus ile birlikte 2.Trumvirliği oluşturdular.Bu Trumvirlik tamamen yasaldı.Çünkü senatonun onayını almıştı.Yine aynı yıl içerisinde pek çok senatör ve atlı sınıfına mensup kişiler öldürüldü.Bu kişiler arasında Cicero da bulunmaktaydı.Antonius ve Octavianus Caesar'ın katilleri olan Brutus ve Cassius a karşı yapılan savaşta onları yendiler.Savaş sonunda hem Brutus hem de Cassius öldürülmüştü.Caesar'ın ölüm yıldönümü olan 15 Mart da pek çok senatör katledildi.
Marcus Antonius
Artık ülke içerisinde düşman kalmamıştır.Ancak onların ikisinin de iktidar hırsı Roma'yı yeni bir iç savaşın içine sokacaktı.Antonius ve Octavianus arasındaki ilk gerginlik safhası Brindizik Anlaşmasıyla ortadan kalkmıştı.Bu anlaşmayla ülkenin topraklarını paylaştılar.Bu anlaşmayla Antonius ülkenin Doğu kısmını,Octavianus ise Doğu kısmını yönetme hakkını elde etti.Ancak Doğuyu yöneten Antoniusun Kleopatra ile münasebeti,Doğu sınırını tehdit eden Parth saldırılarına sessiz kalışı ve Kleopatra'nın çocuklarına Doğuda topraklar bağışlaması ülkede yeni bir iç karışıklığa sebeb olacaktır.Actium Savaşı'nda Kleopatra ve Antoniusu yenen Octavianus Mısır'a gitti ve İskenderiye'de son darbeyi gerçekleştirmek istemiştir.İskenderiyede önce Antonius daha sonra da Kleopatra intihar etti.Kleopatra'nın sülalesini ortadan kaldıran Octavianus onun hazinesine de sahip olarak Ptolemaic Devleti'ne son verdi ve orada Roma Eyaleti kurdu.Artık Hellenistik Dönem sona ermişti ve Roma Dönemi başlamıştı.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 yorum:

Yorum Gönder