İslam'ın Savaş Kuralları

Batılı yazarlar Türkleri vahşi,acımasız barbarlar olarak tasvir ederler.Gerçek başkadır.Savaşta ele geçen kâfirlere, kadın, çocuk ve ihtiyar, nasıl muamele edileceği dinî kurallara bağlanmıştır.Batı Anadolu'da XIV. yüzyılda yazılmış bir fıkıh kitabında şu kuralları okuyoruz:

"İlkin düşman İslama davet olunur.Müslüman olan kâfirin malı ve kanı haramdır,dokunulamaz.Kaçan kâfirlerle andla kavl (sözleşme) eyleseler kavillerin bekliyeler (sözlerinde tutalar).Kâfirlerin burnun,elin,ayağın kesmiyeler,delilerini ve 'avretlerini ve nâresîde (yetişkin olmayan) oğlanlarını öldürmeyeler,bunak ihtiyarları öldürmeyeler.Kaçan kim kâfirler bunalsa,amân dileseler müslümanlardan bir kimse amân verse revadır.Bir beg bir kâfir şehri gücile feth eylese,beg dilerse kâfirleri,mallarını ve oğlunu kızını bir kezden çerisine üleşdüre (pay ede),yahud dilerse üleşdürmeye ve ol kâfirlerin öldüre yahud kul edine.Çeri akınların eyleseler,beye getireler,beş bölük eyliye ve dört bölüğün akıncılara üleşdüre,kalan beşde biri miskinler (çalışamayan fakirlere) ve yolculara verile."

                                                                                                                      
Başka bir metinde şunları okuyoruz:          

"Kazanç yapmanın helâli gâzîlikden gelendir,ganîmet malıdır.Ama şartları vardır.Kâfirle savaş etmiş olmak.Esire ilkin İslam teklif olunur,Müslim olursa kalan müslümanlar gibi oldular ve eğer Müslüman olmazsa harac vermeye da'vet ide.Razı olursa malları ve kanları haram olur (dokunulmaz).Ancak bu daveti kabul etmeyenlere karşı savaşa başlanır,ekinlerin bozalar,yakalar ve ağaçların keseler.Kâfirler ile and ile kavl (sözleşme) eyleseler kavillerinden dönmeyeler (sözlerinden dönmeyeler).Tanrı yolunda gaza iden,daim oruç tutan,namaz kulan,Kur'an okuyan kimse gibidir,gâziliğin öbür dünyada savâbı çok büyüktür."
                                                                                    
Görüldüğü üzere Müslümanların savaş kurallarını din belirlemiştir.Her şey İslam hukukuna uygun bir şekilde yapılır.Batılı yazarların “barbar,vahşi,acımasız vb.” sıfatları gerçek dışıdır..
Kaynak: Özlem Kumrular,Türk Korkusu,Doğan Kitapevi,2008,İstanbul,s.15-16

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

2 yorum:

rica etsem yazıları mavi arka fonun üzerine beyaz harfler kullanarak yazmayın. Okumakta gerçekten güçlük çekiyorum

Öneriniz için teşekkürler. İsteğiniz üzerine düzenleme yapılmıştır.

Yorum Gönder