Suriye'deki Türk Toprağı: Caber Kalesi

Ca'ber Kalesi

Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra, 1921 yılında Türkler ile Fransızlar arasında imzalanan Ankara Antlaşması'nda 9. maddeyle Ca'bar Kalesi ve yakınlarındaki bir mezar TBMM Hükümeti'ne bırakıldı. Suriye'deki bu bölgede Türk Bayrağı dalgalanacak ve TBMM muhafız bulundurabilecekti. 1974'te ise yapılacak olan barajın altında kalacağı anlaşılan mezar Karakozak Köyü'ne taşınarak buraya yeni bir türbe yapıldı.

Ankara Antlaşması(1921) Madde 9:
Osmanlı sülalesinin kurucusu Sultan Osman'ın dedesi Süleyman Şah'ın Caber kalesinde bulunan ve Türk mezarı ismiyle belirli türbesi müştemilatı ile Türkiye'nin malı olacak ve Türkiye oraya muhafızlar koyacak ve Türk bayrağı çekecektir.

Aşıkpaşazade, Neşrî, Oruç gibi kimi tarihçiler Ertuğrul Gazi'nin babası Süleyman Şah'ın Fırat'ı geçerken boğulduğunu ve kalenin eteklerine gömüldüğünü söylerler. Enverî ise bu kişinin Türkiye Selçuklularının kurucusu olan Kutalmışoğlu Sülayman Şah olduğunu belirtir. Ancak Osman Turan Ca'ber'deki Türk'ün Kutalmışoğlu olmadığını belirtmiştir. Kutalmışoğlu'nun mezarı Halep Kapısı'ndadır ve öldüğünde Ca'ber daha Selçukluların elinde değildi. Osmanlı tarihçilerinin, ırmağı geçerken boğulmayla ilgili öyküleri Süleyman Şah'a değil, oğlu Kılıçarslan'ın Habur Irmağı'nı geçerken boğulmasına uygundur. Kutalmışoğlu ve Kılıçarslan ile ilgili bu öyküler Anadolu Türkleri arasında dolaşmış ve  Osmanlılar'a ulaşmıştır. Bu nedenden ötürü kimi Osmanlı tarihçileri Sülayman Şah'ı ataları saymışlardır. Ancak son yapılan araştırmalar ortaya çıkarmıştır ki, Osman Gazi'nin dedesi Gündüz Alp adında birisidir. Enverî, Karamanlı Mehmet Paşa, Ahmedî gibi tarihçiler de Osman Gazi'nin dedesi olarak Gündüz Alp adını vermişlerdir.

Ancak Ca'ber yakınlarındaki türbede yatan Sülayman Şah, Osmanlıların atalarından birisi olabilir. Çünkü Orhan Gazi'nin büyük oğlunun adı Süleyman'dır ve atalarından birinin adını alması olasıdır.

Ancak türbede yatan kişinin kim olduğu hâlâ net olarak bilinmemektedir.


Kaynak:
Erhan Afyoncu, 1000 Soruda Osmanlı İmparatorluğu, Cilt 1, Yeditepe Yayınevi, s.63

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 yorum:

Yorum Gönder