Hanedanda İlk Başkaldırı

Osmanlı Ailesi içinde ilk düşünce ayrılığı Osman Gazi zamanında ortaya çıkmıştı. Osman Gazi’nin amcası
Dündar Bey yeğeninin Bizans tekfurlarını karşısına almasına ve onlarla savaşmasına şiddetle karşı çıkıyordu. Ancak aile içindeki bu ayrılık sözlü tartışmalardan öteye gitmiyordu. Osman Gazi, devlet politikasına zarar vermesin diye amcasını öldürdü.


Murat Hüdavendigâr zamanında ise Şehzade Savcı’nın çok yandaşının olması babasının kendisini izlemesine neden oldu. Sultan Murat, Şehzade Bayezid’den kardeşleri ile ilgili bilgi vermesini istedi. Bayezid ortanca kardeşi Yakup’un sesiz biri olduğunu ancak küçük kardeşi Savcı’nın etrafındakilerin kışkırtmalarına gelebileceğini söylüyordu.

O zamanlar dostluk antlaşması olan Bizans’ta ise imparatorun oğlu Andronikos kardeşinin güçlenmesini çekemiyordu. Bunun üzerine Savcı’ya bir mektupla birlikte ayaklanma teklifi gönderdi. Devleti yönetmek isteyen Savcı da çevresindekilerin kışkırtmasıyla teklifi kabul etti.

I. Murat ayaklanan beylikleri durdurmak için Bizans imparatoru ile birlikte Anadolu’ya geçti. Babalarının gelmesine kadar yönetimi ele geçirmeyi hesaplayan Savcı ile Andronikos ise ayaklandılar. Ancak oğlunu başından beri izleyen Sultan Murat seferi iptal etti ve asilerin üzerine yürüdü. Savaş sırasında Şehzade’nin ordusundaki askerlerin çoğu şehzade tarafından kandırıldıklarını söyleyerek Sultan Murat’ın ordusuna katıldı. Bunun üzerine isyancıların ordusu kısa sürede dağıldı. Savcı ile Andronikos kaçarak Dimetoka Kalesine sığındılar. Ancak Sultan Murat kaleyi kuşatınca açlık çeken halk kapıları açtı. Savcı Bey ile Andronikos ele geçirildi.

I. Murat, imparatordan oğlunun gözlerini oydurmasını istedi. Sultan'dan korkan İmparator, her ne kadar istemese de oğlunun ve torununun gözlerine mil çektirdi. Ancak hafif mil olduğu için Andronikos’un yalnızca bir gözü kör oldu. I. Murat ise, aslında oğlunu bağışlamak niyetindeydi. Ancak oğlunun ağır sözlerinden dolayı çok öfkelendi ve gözlerine mil çektirdi. Öfkesi bir türlü geçmeyen padişah, 29 Eylül 1373’te oğlunu boğdurttu.

Hanedan içinde daha önce de kan dökülmüştü ancak, Şehzade Savcı’nın ayaklanması Osmanlı tarihinin kardeş ve padişah katilleriyle yazılmış kanlı sayfaların ilk satırları oldu.

Kaynak
Erhan Afyoncu, 1000 Soruda Osmanlı İmparatorluğu, Cilt 1, Yeditepe Yayınevi, s. 67-132

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 yorum:

Yorum Gönder