“Bilgeler ve Alpler Arasında”

Kitabın Kapağı

Bilgeler ve Alpler Arasında; "Divânü Lügati't Türk"ü yazarak Türk diline ölümsüz bir kaynak kazandıran Kâşgarlı Mahmud'un kölesi Kuşçu Sungur'u anlatıyor. Kurgusal bir karakter olan Sungur'un hikâyesi efendisi Mahmud ile birlikte İsficâb köle pazarından Kâşgar'a, Maveraünnehir'den Selçuklu başkenti Rey'e dek uzanıyor. Hikâyede Kâşgarlı Mahmud'un yanında Yusuf Has Hâcib, Sultan Alparslan, Muhammed Buğra Han, Melikşah ve Terken Hatun gibi tarihî karakterler de bulunuyor. Tarihî gerçekliği zedelemeden ilerleyen kurgu 1050-1090 yılları arasındaki Orta Asya ve Yakın Doğu Türk tarihini panoramik bir biçimde süzüyor.
Diğer Okuma Seçenekleri:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 yorum:

Yorum Gönder