Literatürümüzde Bir Kilometre Taşı: "DİA"

İlk İslâm Ansiklopedisi Leiden'de 1901-1939 yılları arasında "The Encyclopaedia of Islam" adıyla çıkarılmış, 6176 madde içeren eser Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından İstanbul Üniversitesi'ne tercüme ettirilerek 1940-1987 yılları arasında neşredilmişti. Bu dev külliyat, geniş kapsamı ve eşsiz bir kaynak olmasına rağmen Oryantalist bakış açısıyla yazılmıştı ve saplantı haline gelmiş bazı yanlış görüşleri ihtiva ediyordu. Millî Eğitim'in yaptırdığı düzenlemelerle ansiklopedinin üçte biri yeniden kaleme alındı. Buna rağmen tatmin edici bir düzenleme ortaya çıkarılmış değildi. Bu durum karşısında Türkiye Diyanet Vakfı yeni bir İslâm Ansiklopedisi yazımı için 1983'te çalışmalarına başladı ve bu yeni külliyatın ilk cildi 1988'de neşredildi. Nihayet 2013'ün Aralık ayında 44.cilt de yayımlandı. İnternet üzerinden ücretsiz erişime açılan eser, internetteki bilgi kirliliğine karşı güvenilir bir alternatif olmaya da aday.


Genel Bilgi
TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA)
tamamen telif bir eser olup İslâmî ilimler, İslâm ülkelerinin tarihi, coğrafyası, kültür ve medeniyeti gibi alanları kapsayan madde listesi orijinaldir. İlgili ilim kurulları tarafından yaklaşık 500 temel kaynaktan taranarak tespit edilen bu liste 15.226 maddeden oluşmakta, bazı maddelerin farklı ilim dallarınca yazılan alt bölümleri de eklenince rakam 16.855’e ulaşmaktadır.

Ansiklopedi, İslâmî ilimlerle İslâm kültür ve medeniyetine ait kavramları, sahalarında eser vermiş ilim ve sanat erbabını, geçmiş İslâm devletleri ve yöneticilerini, önemli tarihî olayları, dinî ve sosyal hayatta etkili olan akımları, tarihî, ilmî ve kültürel müesseseleri, önemli yerleşim merkezlerini, diğer dinleri, müslüman olmadığı halde İslâm dini, kültürü ve medeniyeti ile ilgisi bulunan şahsiyetleri madde dizinine dâhil etmiştir.

Amaç
TDV İslâm Ansiklopedisi kamuoyunun doğru bilgi edinme ihtiyacını karşılamayı hedefleyen, aynı zamanda dinî ve sosyal bilimlerde araştırma yapmak isteyenlerin başvurabileceği ciddi, kapsamlı ve kuşatıcı bir kaynaktır.

Ansiklopedide titizlikle uygulanmaya çalışılan temel ilke, bütün maddelerin güvenilir kaynaklara dayanması ve doğru bilgiler ihtiva etmesidir. Bunun yanı sıra maddelerin yazımında gerek muhteva gerekse kaynaklar açısından araştırmacıların akademik beklentileri ile kültür seviyesi birbirinden farklı okuyucuların bilgi edinme ihtiyaçları göz önünde tutulmuştur.

Zengin İçerik
İslâmî ilimler, İslâm kültür ve medeniyeti ile ilgili A’dan Z’ye bütün terimler... İslâm dünyasında din, ilim, siyaset, sanat ve edebiyat alanlarında yetişmiş önemli şahsiyetler... İlim ve kültür hayatımıza değer katmış eserler... İslâm mezhepleri, tarikatlar, akımlar, ekoller… Fas’tan Endonezya’ya kadar bütün İslâm ülkeleri, önemli şehirler... Amerika’dan Rusya’ya, İngiltere’den Avustralya’ya kadar İslâmiyet ve müslüman topluluklar.

Uzman Kadro
Kırk dört ciltte tamamlanan TDV İslâm Ansiklopedisi’nde bir kısmı yurt dışından olmak üzere, konusunda uzman 2000’i aşkın yazarın maddesi bulunmaktadır.


Alıntı Kaynağı: www.islamansiklopedisi.info
Ansiklopedinin tüm maddelerine buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 yorum:

Yorum Gönder